Agenda

CURS PTC PER A RESIDENTS. Curs d'Introducció a la qualitat i seguretat del pacient
Dimarts 06 Novembre 2018, 16:00 - 20:00
Visites : 5463

LLOC: EBAP

 

  

OBJECTIUS:

- Dotar als residents d'una base de coneixements en matèria de qualitat.

- Millorar la qualitat assistencial sanitària procurant atenció i cures segures als pacients i disminuint la incidència dels danys accidentals.

- Adquirir coneixements, habilitats i aptituds bàsiques relacionades amb la seguretat dels pacients.

- Impulsar una organització assistencial adequada, amb la qual s'afavoreixi la implementació d'estratègies per millorar la seguretat dels pacients.

- Crear una cultura de notificació d'esdeveniments adversos.

- Integrar els sistemes d'informació per conèixer, analitzar i prevenir els esdeveniments adversos.

 

CONTINGUTS:

1. Introducció al concepte de Qualitat.

2. Dimensions de la qualitat.

3. Enfocament de la qualitat (pràctica basada en l'evidència, indicadors, ISO 9001, etc.)

4. Qualitat i Recursos Humans.

5. Seguretat clínica.

 

METODOLOGIA:

Exposicions teòriques i casos pràctics.

 

DESTINATARIS:

Especialistes interns residents se segon any.

 

DURADA:

8 hores.

 

NOMBRE DE PLACES:

30 places.

 

LLOC:

EBAP
 

 

INFORMACIÓ:

Servei de Formació Sanitària Especialitzada

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Conselleria de Salut

c/ de Jesús, 38A. 07010 Palma

Tel.: 971 179557

Fax: 971 179552

 

 

  

 

Localització EBAP