Noticies per als professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Notícies del Servei de Salut de les Illes Balears per a professionals

En virtut d’un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut

El Servei de Salut posa en marxa la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de les Illes Balears

L’objectiu és la formació de residents en les àrees del programa de les especialitats de pediatria i d’infermeria pediàtrica

 

El Servei de Salut ha subscrit un conveni de col·laboració docent amb la Conselleria de Salut per crear i organitzar la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de les Illes Balears (UDMP-IB) amb l’objectiu de donar formació a residents en les àrees del programa de les especialitats de pediatria i d’infermeria pediàtrica. El conveni —que té una durada d’un any, prorrogable de manera tàcita per períodes anuals— ha estat signat avui dematí pel conseller de salut, Martí Sansaloni, i el director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs.

imagen

La UDMP-IB estarà formada pels dispositius docents de l’Hospital Universitari Son Espases, de l’Hospital Son Llàtzer, dels centres d’atenció primària i de la Gerència del SAMU 061. Aquests centres tenen una àmplia experiència docent en formació sanitària especialitzada, i actualment estan acreditats per a la formació de nou residents per any en l’especialitat de pediatria. La UDMP-IB permetrà, a més, la formació d’especialistes en infermeria pediàtrica.

La titularitat de la UDMP-IB és de la Direcció General de Salut Pública i Consum, que exerceix les competències en matèries de política de formació i donarà suport logístic i administratiu en les reunions de la Comissió de Docència. El Servei de Salut posarà a disposició de la UDMP-IB tots els recursos necessaris per desenvolupar la formació.

Can Misses posa en marxa consultes del seu Servei de l’Aparell Digestiu a Formentera per evitar que els pacients s’hagin de desplaçar a Eivissa

Des del març un equip passa visita a l’Hospital de Formentera quinzenalment, tot i que la demanda en marcarà la periodicitat

Gairebé cinquanta pacients ja es beneficien d’aquesta mesura

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ofereix des del mes de març consultes de l’especialitat de digestologia a l’Hospital de Formentera. Amb una freqüència quinzenal, un equip del Servei de l’Aparell Digestiu de Can Misses es desplaça a l’hospital formenterenc per passar consulta, però la Dra. M.ª José García, cap del Servei, afirma que “serà la demanda el que marqui la periodicitat amb què ens hi desplaçarem”.

imagen

Ja hi ha gairebé cinquanta pacients que es beneficien d’aquesta mesura, que inclou primeres visites, revisions i visites preferents, però es preveu que aquesta xifra creixi en detectar nous casos, que seran citats directament a l’Hospital de Formentera, és a dir, sense que els pacients s’hagin de desplaçar a Can Misses, llevat que s’hagin de fer alguna prova concreta. La Dra. García comenta que la idea és que a mitjan termini es pugui oferir la major part de la cartera de serveis del Servei de l’Aparell Digestiu, incloses les endoscòpies, excepte les que no es puguin fer a Formentera a causa de la complexitat que presentin.

Aquesta nova prestació suposa un salt qualitatiu en l’assistència que rebran els pacients de Formentera, ja que acosta la consulta d’aquests especialistes a la seva illa de residència i els evita múltiples desplaçaments a Eivissa. A més, amb aquesta mesura s’ha reduït la mitjana de temps de demora, que pràcticament s’ha eliminat. El Servei de l’Aparell Digestiu s’uneix així als serveis de Cardiologia, Oncologia i Pediatria (per als casos complexos), que en els dos darrers anys s’han estat desplaçant periòdicament a l’Hospital de Formentera per incrementar la cartera de serveis d’aquest centre.

La major part dels trasllats són motivats per patologies respiratòries i per patologies relacionades amb la prematuritat del nounat
La Unitat de Transport Pediàtric de l’Hospital Universitari Son Espases va fer 91 trasllats aeris i 174 terrestres durant l’any 2014
La Unitat de Transport Pediàtric de Balears (UTPB) ha efectuat, per primera vegada a Espanya, el trasllat d’un pacient assistit amb ventilació d’alta freqüència


La Unitat de Transport Pediàtric de l’Hospital Universitari Son Espases va fer 91 trasllats aeris i 174 terrestres durant l’any 2014. L’activitat del transport pediàtric és possible gràcies a la perícia i a l’experiència dels professionals de l’Hospital Universitari Son Espases i dels del SAMU 061. La major part dels trasllats són motivats per patologies respiratòries i per prematuritat. Durant l’any 2014, la Unitat de Transport Pediàtric de Balears (UTPB) ha efectuat, per primera vegada a Espanya, el trasllat d’un pacient assistit amb ventilació d’alta freqüència oscil·latòria. La UTPB és una unitat de referencia nacional en el transport de pacients neonatals i pediàtrics. El Manual per a l’Estabilització i el Transport d’Infants i de Nounats Crítics (creat per la UTPB) ha assolit les 12.000 descàrregues a Internet. La Unitat és un centre de formació de residents que provenen d’hospitals peninsulars.

imagen


La Unitat de Transport Pediàtric de l’Hospital Universitari Son Espases va efectuar 1.029 intervencions durant l’any 2014. D’aquestes intervencions, 174 foren transports de pacients pediàtrics i 155 de les quals foren catalogades com a urgents o de pacients en estat greu. Respecte al transport aeri, es dugueren a terme 91 trasllats aeris, 82 dels quals foren catalogats com a urgents. La resta correspongueren a actuacions dins el mateix Son Espases en el qual està integrada la UTPB juntament amb les unitats de Medicina Intensiva del Servei de Pediatria. Durant l’any 2015, ja s’han fet 29 trasllats terrestres i 42 aeris.
 
La major part dels trasllats són motivats per patologies respiratòries i per patologies relacionades amb la prematuritat del nounat. La Unitat, amb base a l’Hospital Universitari Son Espases i a l’aeroport de Son Sant Joan, tarda una mitjana de 41 minuts a estabilitzar el pacient a l’hospital d’origen abans d’iniciar el trasllat.
 
Primer trasllat a Espanya d’un pacient amb ventilació d’alta freqüència
Entre les operacions més complicades fetes per la UTPB, en destaca una d’alta dificultat, es tracta del trasllat d’una pacient pediàtrica assistida amb ventilació d’alta freqüència oscil·latòria (VAFO). Era la primera vegada que es completava el trasllat a Espanya. La VAFO és una tècnica específica que, habitualment, només s’usa dins l’àmbit hospitalari. Mitjançant un respirador d’alta freqüència, permet facilitar al pacient més de 300 respiracions per minut. El grau de complexitat de la intervenció fou màxim i la logística per a tota l’operació molt important, amb la implicació fonamental del SAMU 061 i de la Guàrdia Civil, la qual, per ajudar a efectuar el trasllat de la pacient, activà una alerta verda (aquesta alerta és un dispositiu especial que serveix per alleugerir el trànsit, en la ruta que uneix l’Hospital Universitari Son Espases amb l’aeroport de Son Sant Joan, i facilitar el transport del pacient en la UVI mòbil). En arribar a l’aeroport, es completà el trasllat amb l’avió ambulància del SAMU 061. Durant tota l’operació, la pacient fou assistida per professionals de la Unitat de Transport Pediàtric de Balears.

Un altre trasllat destacat per la rapidesa de l’operació fou el d’un nounat diagnosticat, durant les primeres hores de vida, d’una cardiopatia congènita greu que requeria una intervenció urgent. El diagnòstic, el trasllat efectuat per la UTPB i la realització del cateterisme terapèutic en un centre de referència peninsular, s’efectuà només en sis hores. També són importants i complexes les actuacions de la UTPB en què el trasllat del pacient requereix la utilització d’òxid nítric, un gas terapèutic que facilita l’oxigenació dels pulmons quan estan afectats greument per alguna patologia, infecció o hemorràgia pulmonar.
 
La UTPB, unitat de referència nacional per al transport pediàtric

La Unitat de Transport Pediàtric de Balears té la capacitat de fer, indistintament, trasllats terrestres i aeris (avió ambulància i helicòpter sanitari). És l’única d’Espanya que fa trasllats aeris de pacients que necessiten tractament amb òxid nítric. Disposa d’un Manual per a l’Estabilització i el Transport d’Infants i de Nounats Crítics, que ha assolit 12.000 descàrregues a Internet. A més, dins la Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques (SECIP), la UTPB s’encarrega del grup de transport pediàtric a Espanya; per aquest motiu, les Illes Balears són un punt de referència nacional. La Unitat també és un centre de formació, en estades de dos mesos de durada, per als residents que provenen d’altres hospitals peninsulars.

La Mesa Sectorial de Sanitat aprova la posada en marxa de la carrera professional ordinària del personal de gestió i serveis del Servei de Salut

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat per unanimitat la posada en marxa de la nova carrera professional ordinària del personal de gestió i serveis (no sanitaris) del Servei de Salut.

imagen
 
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut estableix els criteris generals de la carrera professional que les comunitats autònomes han de desplegar, de manera que es possibiliti el dret a la promoció del personal estatutari dels serveis de salut conjuntament amb la millor gestió de les institucions sanitàries públiques.
 
Aquesta nova carrera, que s’aplicarà a partir del mes d’octubre, preveu la incorporació de nous professionals que fins ara no percebien aquests complements i també obre la possibilitat de pujar de nivell o grau als que ja els percebien. La posada en marxa de la carrera professional beneficiarà 2.100 professionals.
 
El pagament d’aquests complements ascendeix a 205.000 euros per al 2015. La nova carrera professional ordinària valorarà aspectes com ara les competències generals i específiques del lloc ocupat; la implicació i el compromís amb la organització, o la formació.

L’Hospital  Universitari Son Espases  acull el Curs d’actualització del diagnòstic, el tractament, el seguiment i la prevenció del càncer de mama

 

El Curs, organitzat per la Unitat de Mama i el Servei d’Oncologia de l’Hospital  Universitari Son Espases, s’adreça a metges d’atenció primària, residents i professionals relacionats amb la patologia mamària S’hi han abordat la importància de la prevenció precoç, els avenços en el diagnòstic, el tractament primari i coadjuvant i el seguiment i el tractament del càncer avançat.

imagen

En el Curs també s’han exposat les noves estratègies en el tractament primari del càncer de mama. En alguns casos, per reduir el tumor el tractament inicial es fa amb quimioteràpia o amb hormonoteràpia; així, els que tenen una bona resposta al tractament mèdic inicial presenten un pronòstic més favorable, ja que és possible extreure només el teixit danyat amb una cirurgia menys invasiva i d’aquesta manera es pot evitar una mastectomia completa.

La primera actuació contra el càncer de mama és la prevenció precoç; per això des de 1998 s’aplica a les Illes Balears un programa de cribratge del càncer de mama i des de 2008 hi funciona una unitat multidisciplinària per estudiar els possibles casos de càncer hereditari, que d’aleshores ençà ha avaluat 460 famílies. Pel que fa al diagnòstic, l’any passat es varen fer més de sis mil mamografies a l’Hospital Universitari Son Espases, que disposa de la Unitat de Càncer de Mama, la qual presta una atenció integral a les dones diagnosticades,.

A banda d’això, a Son Espases s’aplica des de 2006 la tècnica del gangli sentinella, un procediment que, si dóna resultats negatius, fa innecessària la intervenció de limfoadenoectomia (buidament de l’aixella). Així s’eviten problemes posteriors per a la salut de les dones, com el limfoedema  (engruiximent del braç) per la manca de reabsorció de la circulació limfàtica.

Per als casos en què és indispensable el buidament de l’aixella, el Servei de Cirurgia Plàstica de Son Espases ha començat a aplicar a algunes pacients una intervenció per tal de rehabilitar la circulació limfàtica del braç, que consisteix en l’extracció de tres o quatre ganglis de la zona inguinal i reimplantar-los a l’aixella. Amb microcirurgia s’uneixen una vena i una artèria i així els ganglis reimplantats tenen vasculatura pròpia i permeten restablir la circulació limfàtica, de manera que el líquid que s’ha acumulat al braç es reabsorbeix i es recupera l’ús normal de l’extremitat. Aquesta tècnica és pionera a les Illes Balears i s’aplica a molts pocs hospitals de l’estat, ja que requereix uns bons coneixements de microcirurgia i una gran habilitat per unir venes i artèries de només un mil·límetre de diàmetre.

Un altre dels avenços en els casos en què cal extirpar una mama consisteix a intentar la reconstrucció mamària immediata, sempre que sigui possible. Amb aquest procediment s’evita que la pacient sofreixi l’impacte estètic i emocional sobre el seu cos.

Finalment, un altre dels progressos assolits és el tractament individualitzat de cada tumor, de manera que —atenent el tipus biomolecular de cadascun— s’hi pugui aplicar quimioteràpia, hormonoteràpia, radioteràpia o algun tipus de tractament diana que actuï sobre els processos de proliferació cel·lular.

La Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Son Espases, que atén dos-cents nous casos de càncer de mama l’any, avalua les pacients cada tres o sis mesos durant els tres primers anys després d’haver-los extirpat un tumor i els fa una revisió anual durant els deu anys següents. El Dr. Joan Torrecabota afirma que s’ha reduït progressivament la taxa de mortalitat del càncer de mama, però ha augmentat la incidència de casos. Això fa palesos la bona atenció i els bons resultats de les activitats de prevenció i de l’aplicació de tractaments cada vegada més individualitzats i adaptats a cada pacient.

La Mesa Sectorial de Sanitat aprova per unanimitat la recuperació de la carrera professional

La Mesa Sectorial de Sanitat que aprova per unanimitat la recuperació del 25 % de la carrera professional, que estava congelada des de 2010. Aquesta recuperació, quantificada en 5,5 milions d’euros per a 2015, es farà efectiva en la nòmina del mes d’abril i afecta 5.485 professionals, tant sanitaris com no sanitaris.

imagen

D’altra banda, a partir de l’1 de gener de 2016, també es recupera el 32 % de la carrera professional que es va suspendre temporalment en virtut del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

A efectes pràctics, suposarà que tots els professionals que percebien el complement de carrera professional el recuperaran entre l’abril de 2015 i el  gener de 2016.No obstant això, queda subjecta a un canvi de la normativa estatal la rebaixa del 5 % que s’aplica per complir el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en virtut del qual es va reduir un 5 % el sou de tots els empleats públics de l’estat.

La Mesa Sectorial de Sanitat també ha aprovat per majoria la posada en marxa de la nova carrera professional ordinària per a professionals sanitaris. S’aplicarà a partir del mes d’octubre de 2015, preveu la incorporació de nous professionals que fins ara no percebien aquest complement i obre la possibilitat de pujar de nivell als que no arribaven al 75 % de la carrera professional. S’estima que 3.170 professionals es podran beneficiar d’aquesta mesura i que el pagament d’aquests complements ascendirà a 1,1 milions d’euros l’any 2015. La nova carrera professional ordinària valorarà tres aspectes: formació, docència i recerca; implicació i compromís amb l’organització, i activitat i competències assistencials.

L’Hospital Comarcal d’Inca va incrementar un 16,3 % l’activitat quirúrgica l’any 2014 en relació amb l’any anterior

Va augmentar un 29,6 % el nombre d’intervencions de cirurgia major ambulatòria

L’Hospital Comarcal d’Inca va incrementar notablement l’activitat quirúrgica l’any 2014, amb un nombre total d’intervencions de 6.143, cosa que suposa un 16,3 % més que el 2013, quan se’n varen registrar 5.280. Cal destacar que el nombre d’intervencions de cirurgia major ambulatòria va ser de 3.904, la qual cosa representa un augment del 29,6 % en relació amb l’any anterior (3.013).

imagen

A més, a l’Hospital Comarcal d’Inca s’ha reduït un 7,8 % el nombre de pacients de la llista d’espera quirúrgica respecte del mes de desembre de 2013, com a conseqüència de l’increment de l’activitat a l’àrea quirúrgica.

En la taula següent es mostren totes les variables que es varen registrar l’any 2014 pel que fa a l’activitat quirúrgica:

Intervencions quirúrgiques

2014

2013

Diferència

Amb hospitalització

2.239

2.267

-1,2 %

Ambulatòries programades ordinàries

3.904

3.013

29,6 %

Total

6.143

5.280

16,3 %

En aquest mateix sentit, cal destacar que aquest increment de l’activitat ha estat degut a la implicació dels professionals del centre en la gestió dels recursos assignats amb el compromís de coresponsabilitat en les decisions, a més d’un model de gestió que integra al màxim el món sanitari amb les noves tecnologies.

Una vegada més, l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Comarcal d’Inca ha demostrat que, amb el seu dinamisme, és capaç d’adaptar-se a qualsevol situació de canvi, sigui per l’avenç tecnològic sigui per la preparació tècnica i humana dels seus professionals, amb uns resultats excel·lents.

L’activitat assistencial de l’Àrea Quirúrgica ha estat revisada i controlada pels membres del Comitè Quirúrgic, constituït l’any 2013 i liderat pel Dr. Rafael Salazar, coordinador de l’Àrea Quirúrgica i cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital Comarcal d’Inca. Les funcions principals del Comitè són garantir la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les prestacions sanitàries dispensades; homogeneïtzar la pràctica clínica i la informació adequada dels procediments diagnòstics i terapèutics al pacient, i procurar un ús eficient dels recursos humans, dels equipaments, del temps i de l’espai per proporcionar una cirurgia, una anestèsia i unes cures d’infermeria d’alta qualitat.

L’Hospital Comarcal d’Inca ofereix una cartera de serveis que inclou intervencions quirúrgiques de les especialitats de cirurgia general digestiva, dermatologia, ginecologia i obstetrícia, otorinolaringologia, oftalmologia, traumatologia i urologia. Els procediments quirúrgics més comuns són els relatius a les cataractes, les malalties de les glàndules sebàcies, altres malalties de la pell i dels teixits subcutanis, hèrnia inguinal, pòlips i lipomes.