Noticies per als professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Notícies del Servei de Salut de les Illes Balears per a professionals

La Conselleria de Salut es pronuncia contra el Reial decret del Govern d’Espanya que regula la prescripció infermera 

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s’ha manifestat contra el Reial decret de prescripció infermera aprovat pel Consell de Ministres el 23 d’octubre, que entrarà en vigor demà. La consellera ha manifestat que “estam totalment en contra del contengut d’aquest Reial decret, perquè suposa un acte d’absoluta irresponsabilitat que va contra la realitat sanitària i no respon a les necessitats dels pacients”.

El text estableix que els metges, els odontòlegs i els podòlegs, en l’àmbit de les seves competències respectives, són els únics professionals amb facultat per receptar. Per tant, els infermers, tot i tenir la mateixa formació en farmacologia, acreditada pel Ministeri d’Educació, legalment no podran administrar cap medicament ni producte sanitari si no hi ha prèviament un prescriptor que diagnostiqui el pacient i determini el protocol de pràctica clínica que cal seguir.

Està formada per tres metges, vuit infermeres i una administrativa

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de Son Espases ha atès més de quatre mil pacients en deu anys de funcionament

Els pacients, principalment crònics amb patologies respiratòries o infeccioses, són atesos a casa seva i hi reben els mateixos tractaments i les mateixes cures que els ingressats a l’Hospital

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Universitari Son Espases ha atès més de quatre mil pacients d’ençà que va entrar en funcionament, ara fa deu anys. Aquest recurs és una alternativa a l’ingrés hospitalari i s’entén com el conjunt de tractaments i cures sanitàries proporcionats a casa del pacient de complexitat, intensitat i durada comparables als que rebria en un hospital convencional. La Unitat està formada per tres metges, vuit infermeres i una administrativa i presta atenció sanitària durant les 24 hores dels 365 dies de l’any. Actualment els seus professionals poden arribar a atendre 26 pacients simultàniament.

Unitat d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Universitari Son Espases

L’ingrés a la Unitat d’Hospitalització a Domicili s’inicia amb la petició del metge responsable del pacient, que és qui fa la sol·licitud i que pot procedir d’Hospitalització, d’Urgències, de l’Hospital de Dia, de Consultes Externes o fins i tot de l’atenció primària. El personal sanitari de la Unitat valora la inclusió o l’exclusió del pacient segons els criteris de selecció, que es basen principalment en si està estable i si accepta l’hospitalització a domicili. Les persones ateses solen ser pacients crònics amb patologies respiratòries que necessiten tractaments amb oxigen, aerosols i antibiòtics per la via parenteral o amb malalties infeccioses (intestinals, urinàries o postquirúrgiques). En canvi, els pacients psiquiàtrics i els inestables queden exclosos de l’atenció d’aquest recurs assistencial.

L’ingrés a domicili afavoreix la comoditat del pacient, ja que aquest és al seu entorn, millora la relació entre els professionals sanitaris i el pacient, facilita la comunicació, integra la família en el procés de millora del pacient i evita desplaçaments del seu entorn a l’Hospital. A més, minimitza el risc de patir infeccions hospitalàries, es redueix l’allitament prolongat i implica que els pacients d’edat avançada no es desorientin tant. Des del punt de vista de la gestió de l’Hospital, millora l’aprofitament dels recursos del centre, ja que permet escurçar les estades i evitar-les i tot. Aquest fet permet alliberar llits, que altres pacients poden ocupar.

Per assegurar l’èxit del sistema, és important una bona coordinació amb atenció primària, que el pacient disposi d’un entorn social i familiar adequat per seguir el tractament a casa seva; per exemple, és preferible que visqui amb algun acompanyant. La Unitat posa a disposició seva un telèfon permanent d’atenció perquè el pacient o els seus familiars puguin consultar-hi o comunicar-hi qualsevol eventualitat i així s’activi la resposta immediata dels professionals de la Unitat d’Hospitalització a Domicili o dels professionals del 061, que també col·laboren en l’atenció urgent dels pacients que ho requereixin.

Segons el responsable de la Unitat i president de la Societat Espanyola d’Hospitalització a Domicili, Manuel del Río, aquest recurs “ha demostrat efectivitat en múltiples patologies i en la reducció dels costos si ho comparam amb l’ingrés hospitalari, ja que permet alliberar llits per destinar-los a cirurgia programada —i reduir així les llistes d’espera— o a rebaixar la pressió assistencial a Urgències.

La Mesa Sectorial de Sanitat aprova per unanimitat la carrera professional del personal estatutari a partir de 2016

Preveu la incorporació dels nous professionals que fins ara no percebien aquests complements i el reconeixement dels canvis de nivell d’aquells que ja la tenen reconeguda

 

 

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat per unanimitat la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut a partir de 2016. Preveu la incorporació dels nous professionals que fins ara no percebien aquests complements i el reconeixement dels canvis de nivell d’aquells que ja la tenen reconeguda. A més, els signants es comprometen a col·laborar per incrementar la qualitat dels serveis sanitaris millorant aspectes com ara l’accessibilitat, la seguretat dels pacients i la sostenibilitat del sistema sanitari autonòmic.

imagen

D’altra banda, s’ha proposat un calendari per recuperar una part de la paga extraordinària que es va perdre l’any 2012: el 25 % de l’import, l’any 2017, i el 25% que resta, el 2018. Aquest calendari l’ha de ratificar la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb aquest acord aprovat per unanimitat es beneficiaran 3.942 professionals de la sanitat pública que actualment no tenen reconegut aquest dret, 2.286 dels quals són professionals fixos i 1.656, interins.

A la reunió, presidida per la secretària general de la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, María Begoña Morey, hi ha assistit el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el secretari general, Manuel Palomino; la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals, Guadalupe Pulido, i representants dels sindicats presents en la Mesa Sectorial: CCOO, CSI-CSIF, FSES (Sindicat Mèdic i SATSE), UGT i USAE.

Amb aquest acord, el personal estatutari (fix i interí) sense reconeixement de carrera professional (personal sanitari i personal no sanitari) percebrà la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional que tengui reconeguda d’acord amb el calendari següent:
–    el 25 % amb efectes econòmics el dia 1 de gener de 2016;
–    el 50 % amb efectes econòmics el dia 1 de gener de 2017;
–    el 95 % amb efectes econòmics el dia 1 de gener de 2018.

D’altra banda, el personal estatutari dels grups A1, A2, C1 i C2 que ascendeixi de grau o nivell de carrera professional percebrà des del 73 % actual fins al 95 % de la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional que tengui reconeguda amb efectes econòmics el dia 1 de gener de 2018. Per la seva banda, el grup d’agrupació professional percebrà el 99 % de la quantitat establida.

A més a més, el personal estatutari fix de 60 anys o més que tengui reconeguda la carrera professional o que hagi de canviar de nivell o grau percebrà les quanties següents:
–    el 87 % a partir del dia 1 de gener de 2016 (excepte els que tenguin 64 anys, que passaran a cobrar directament el 95 %);
–    el 95 % a partir del dia 1 de gener de 2017 (99 % en els casos d’agrupació professional).

 

El Servei d’Urologia de l’Hospital Son Llàtzer ha duit a terme un milenar d’intervencions quirúrgiques urològiques per mitjà de la laparoscòpia

Hospital Son Llàtzer, 25 de novembre de 2015. Des que l’any 2002 es va inaugurar l’Hospital Son Llàtzer, el Servei d’Urologia ha duit a terme més de mil procediments laparoscòpics de cirurgia major, concretament 1.055. A propòsit d’aquest fet, el Dr. Carlos Gutiérrez Sanz-Gadea, cap del Servei, n’ha presentat la casuística en un acte al qual ha acudit com a convidat el Dr. José Manuel Cózar Olmo, president de l’Associació Espanyola d’Urologia i director de la Unitat de Gestió Clínica d’Urologia del Complex Hospitalari Universitari de Granada.

Acte laparoscopia

Segons les dades oferides pel Dr. Gutiérrez, el 80 % dels casos en què s’ha intervengut es tractava de càncers urològics i el 20 % restant tenia altres causes, com ara litiasis, quists, plàsties del ronyó o prolapse del sòl pelvià. Concretament, més de cinc-cents procediments han correspost a prostatectomies radicals per càncer de pròstata i uns altres tres-cents a extirpació renal (nefrectomia) total o parcial per algun tumor.

La laparoscòpia és una tècnica que permet fer intervencions quirúrgiques mínimament invasives amb l’ajuda d’una càmera i certs elements mecànics, que permeten al cirurgià observar amb gran augment l’interior de l’organisme i accedir amb total precisió al camp quirúrgic per poder tallar, suturar i fins i tot extirpar un ronyó, la pròstata i altres òrgans.

La cirurgia laparoscòpica suposa evidents avantatges per als pacients, sobretot perquè les incisions són més petites, la cirurgia és menys agressiva que la tradicional —la qual cosa, per tant, implica menys complicacions— i gairebé mai no fa falta transfusió de sang, la qual cosa afavoreix una recuperació més ràpida i gairebé sense dolor.

El SAMU-061 participa amb altres serveis d’urgències autonòmics en un simulacre d’explosió amb múltiples ferits per crear vincles conjunts en l’activació de protocols

El simulacre, que ha tengut lloc a Madrid, ha consistit en l’explosió d’un taller mecànic després d’haver-hi impactat un vehicle


El SAMU-061 ha participat en un simulacre amb altres serveis d’urgències autonòmics per compartir experiències i crear vincles en l’activació de protocols. El simulacre, organitzat pel SAMUR PC de Madrid, ha consistit en l’explosió d’un taller mecànic després d’impactar-hi un vehicle implicat en un accident de trànsit. Així, s’ha simulat una intervenció policial amb efectius de les forces especials que ha desembocat en un enfrontament armat i l’explosió posterior amb presència de ferits. L’exercici pretén activar els protocols d’atenció en incidents amb múltiples víctimes i s’emmarca dins les XII Jornades Municipals sobre Catàstrofes organitzades pel Servei d’Urgències Extrahospitalàries de la Comunitat de Madrid.

imagen


És important destacar que els serveis que hi participen no tenen cap tipus d’informació prèvia respecte del desenvolupament del simulacre i que es du a terme en temps real, fet que posa en relleu la seva capacitat de coordinació en situacions com ara l’atenció a les víctimes i el trasllat als diferents hospitals de referència.

Durant les Jornades, els participants també han assistit a taules rodones centrades en les diferents novetats assistencials en la pràctica diària, i l’actualització i la posada en comú de qüestions de rellevància, com ara l’experiència dels diferents serveis en l’assistència de pacients afectats per la malaltia del virus de l’Ebola.

 

 

 

 

 

És la sisena vegada que els serveis de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca de Son Espases són reconeguts en l’Àrea del Cor

Els hospitals Son Espases, Son Llàtzer i Manacor, guardonats amb els premis TOP 20

Manacor i Son Llàtzer han estat reconeguts a la categoria de Gestió Hospitalària Global

Els hospitals Son Espases, Son Llàtzer i Manacor han estat guardonats amb el Premis TOP 20, que atorga cada any l’empresa de serveis professionals sanitaris IASIST. En concret, els hospitals Son Llàtzer i Manacor han estat reconeguts en la categoria de Gestió Hospitalària Global, mentre que Son Espases ho ha estat en l’Àrea del Cor. És la cinquena vegada que els serveis de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Son Espases són reconeguts amb aquest guardó. Els Premis TOP 20 són uns reconeixements als millors resultats d’eficiència, qualitat i adequació.

Logo top20 2015

TOP 20, un reconeixement de la qualitat assistencial

Els hospitals que han obtengut algun premi TOP 20 mostren el millor balanç de resultats amb posicions de benchmark en el 46 % de les àrees clíniques i el 39 % dels processos. Presenten una productivitat un 27 % més alta que la resta dels hospitals, destaquen per una reducció de la mortalitat superior al 30 % en 11 patologies i de les readmissions entre un 6 % i un 70 % en 23 processos assistencials.

L’objectiu del Programa TOP 20 és identificar els patrons de bona pràctica (benchmarks) i reconèixer la tasca dels centres que han obtengut més bons resultats en el procés d’avaluació. En aquesta edició, el Programa ha aplicat una nova metodologia d’avaluació per garantir la mateixa participació voluntària, anònima, gratuïta i basada exclusivament en dades objectives dels hospitals presentats. En el procés de comparació dels centres, els hospitals no s’avaluen conjuntament, sinó establint nivells segons la grandària i el grau d’especialització.

En l’edició d’enguany han participat de manera voluntària i anònima 155 hospitals, 114 de públics i 41 de privats.

 L’Hospital Son Llàtzer s'incorpora a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma

La consellera de Salut ha recorregut diverses àrees de l’hospital per tal de mantenir una trobada amb els professionals i poder-los mostrar el seu reconeixement per l’activitat que duen a terme

 

La Unitat d’Investigació de l'Hospital Son Llàtzer s'integrarà en l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), segons ha anunciat avui la consellera de Salut, Patricia Gómez, en una visita al centre hospitalari. Aquesta integració permetrà capitalitzar millor les sinergies que hi ha en matèria d’investigació i innovació entre l’Hospital Son Llàtzer i la resta de components de l’Institut, i augmentarà la seva capacitat de captació de fons públics destinats a la investigació.

imagen

La Unitat d’Investigació de Son Llàtzer aportarà a l’IdISPa línies d’investigació translacional amb resultats destacats, per exemple, en les àrees d’oncologia i medicina interna. Només el 2014 Son Llàtzer va participar en 33 projectes d’investigació, 39 assajos clínics comercials -centrats sobretot en l’àrea d’oncologia i hematologia- i 70 publicacions científiques.

La consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut, Nacho García, i el nou gerent de l’Hospital Son Llàtzer, Francisco Marí, han fet una visita pel centre hospitalari amb l’objectiu de mantenir una trobada directa amb els professionals i els departaments en els quals desenvolupen la seva tasca i mostrar-los el seu reconeixement. Prèviament a la visita, la consellera, juntament amb la directora general d’Acreditació, Docència i Investigació, Margarita Frontera, s’ha reunit amb el nou equip directiu de l’hospital: el gerent Francisco Marí, el director mèdic, el director d’Infermeria i l’equip de la Unitat d’Investigació, dirigida per Joan Bargay.

Durant la reunió, Patricia Gómez ha explicat que el Servei de Salut treballa, a més, per millorar les línies de col·laboració entre els hospitals de la comunitat, amb la finalitat d’establir estratègies que permetin compartir serveis, ciència i tecnologia que fomentin la innovació i una gestió més eficient dels recursos.

Hospital de dia

Després de la reunió amb l’equip directiu, la consellera de Salut ha iniciat el recorregut per l’hospital de dia de Son Llàtzer.

Aquesta unitat disposa de 30 llits i du a terme anualment més de 23.300 tractaments, el 67 % dels quals són mèdics i el 33 % restant oncohematològics. Els professionals han mostrat a Gómez com el pacient oncohematològic té a la seva disposició un telèfon al qual pot cridar per posar-se en contacte amb la consulta d’infermeria en horari ininterromput, de 8.00 del matí a 17.00 h de l’horabaixa, per fer qualsevol tipus de consulta sobre el seu tractament o el seu estat general.

Sala de parts

En el transcurs de la visita, la consellera ha pogut conèixer la sala de parts de l’Hospital Son Llàtzer. Només l’any passat s’hi varen atendre més de 2.000 parts i ha incrementat l’activitat de començament d’any ençà.

L’hospital cerca un part més humanitzat, en el qual el respecte a la intimitat i a la individualitat siguin primordials i en el qual no s’estableixen pràctiques rutinàries ni intervencions innecessàries que comprometin la seguretat i el benestar de la dona durant el part i el postpart. A més, el centre és una referència en l’àrea maternoinfantil i en la importància de la lactància materna ¾per això des de 2010 disposa d’una sala de lactància per a les dones de la seva àrea d’influència.

Unitat de nounats

L’àrea de neonatologia està preparada per assistir nounats prematurs o a terme que presenten alguna patologia en el moment del naixement. Té capacitat per a denou llits, sis dels quals es reserven per a cures intensives. També disposa d’una sala per a pares i una sala amb 6 llits perquè les mares puguin alletar els seus bebès ingressats i no s’hagin de desplaçar.

Pediatria

La unitat de pediatria disposa de 19 llits. El darrer any s’han registrat 746 ingressos en aquesta unitat. Des de 2013, Son Llàtzer forma part dels hospitals amb l’acreditació IHAN fase 1D (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància). Aquesta iniciativa, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i UNICEF, anima els hospitals, els serveis de salut i particularment les sales de maternitat a adoptar les pràctiques que protegeixin i fomentin la lactància materna exclusiva des del naixement.