Noticies per als Professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut renova una quarta part de la flota de vehicles d'Atenció Primària de Mallorca

S’han adquirit onze vehicles nous, cosa que ha suposat una despesa de 180.000 €

Es destinen als serveis d’urgències de Palma i d’Inca, a l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària i a quatre PAC de la part forana

El Servei de Salut ha adquirit 11 vehicles per renovar el seu parc mòbil. Això suposa modernitzar una quarta part de la flota de vehicles d’Atenció Primària de Mallorca, quatre dels quals es destinaran als serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP), tres s’adscriuran a l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD) i quatre substituiran els que cobreixen els punts d’atenció continuada (PAC) de Binissalem, Santa Ponça, Sineu i Vilafranca. Actualment, el parc mòbil d’Atenció Primària de Mallorca és de 40 vehicles: 22 per als PAC, 4 per als SUAP, 8 per a l’ESAD, 1 per a l’ESAC i 5 furgonetes. A més, està previst renovar 7 vehicles més (6 cotxes i 1 furgoneta) al llarg de 2017.

imagen

L’adquisició de tots aquests vehicles ha suposat una despesa de 180.000 €, que forma part del compromís del Govern de potenciar l’atenció primària per mitjà de diferents accions, com ara invertir en recursos humans i en formació dels professionals, millorar i adequar el suport tècnic i la tecnologia i reforçar les infraestructures. De fet, l’any 2016 el pressupost destinat a Atenció Primària de Mallorca va augmentar en 9 milions d’euros respecte del de 2015, però cal remarcar que enguany l’increment ha estat d’11 milions d’euros.

Quatre vehicles adscrits als SUAP

Dels nous vehicles adquirits, quatre Renault Megane s’adscriuen als SUAP, concretament tres al de Palma i un al d’Inca. Aquests cotxes es compartiran amb els dispositius d’intervenció ràpida (DIR) de Palma i d’Inca.

El SUAP s’encarrega de l’assistència de les urgències mèdiques extrahospitalàries en col·laboració amb els equips d’atenció primària, el 061 i els hospitals. L’objectiu és oferir una atenció continuada a la població fora dels horaris dels centres de salut i una assistència sanitària urgent de qualitat d’una manera integral, és a dir, des del moment en què es produeix la demanda d’assistència fins que es resol o es deriva a un altre nivell assistencial.

Els SUAP han fet 300.210 visites durant l’any 2016. El nombre de visites per centres ha estat de 92.907 al PAC s’Escorxador, 79.248 al PAC Escola Graduada, 69.753 al PAC Son Pisà i 58.302 al PAC Inca.

Tres vehicles destinats a l’ESAD

A l’ESAD s’adscriuran tres vehicles Toyota híbrids. L’ESAD és un equip multidisciplinari encarregat de donar suport a l’atenció domiciliària, especialment a pacients amb una malaltia en la fase avançada. Alguns dels objectius d’aquest equip són millorar la qualitat de l’atenció sanitària que s’ofereix a domicili i proporcionar suport a la família i/o l’entorn del cuidador. Durant l’any 2016 l’ESAD va visitar 3.890 domicilis.

Quatre vehicles per renovar els dels PAC de Binissalem, Santa Ponça, Sineu i Vilafranca

Els vehicles que actualment es fan servir als PAC de Binissalem, Santa Ponça, Sineu i Vilafranca seran substituïts per quatre Renault Clio. Durant l’any 2016 aquests centres han duit a terme aquesta activitat assistencial:

  • PAC de Binissalem: 24.334 consultes (23.708 al centre i 626 a domicili).
  • PAC de Santa Ponça: 61.203 consultes (60.030 al centre i 1.173 a domicili).
  • PAC de Sineu: 14.721 consultes (14.294 al centre i 427 a domicili).
  • PAC de Vilafranca: 17.868 consultes (17.286 al centre i 582 a domicili).