Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut inicia el procediment de resolució de l’actual contracte de transport sanitari aeri

Paral·lelament a l’inici del procediment de resolució de l’actual contracte, el Servei de Salut ha iniciat el tràmit per contractar, per la via d’urgència i de manera directa, el servei de dos avions i de dos helicòpters

 

El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat els tràmits per resoldre el contracte de transport aeri sanitari amb l’empresa Eliance. La resolució administrativa del contracte serà efectiva una vegada que es compleixi la tramitació jurídica.

 

La decisió s’ha pres després que l’empresa adjudicatària notificàs ahir, dilluns 2 de desembre, al Servei de Salut que fins almanco el mes de maig de 2020 no serà possible que els dos helicòpters que formen part de la flota del servei —composta, a més, per dos avions— compleixin el requisit establert en els plecs de prescripcions tècniques de poder fer vols en mode instrumental (mode que permet els desplaçaments aeris en condicions de visibilitat escassa o nul·la) i en mode multipilot (amb dos pilots).

 

Tot i que el Servei de Salut va donar el vistiplau a un pla d’inici d’operacions que permetia a l’adjudicatària un període transitori en l’execució del contracte per tal de complir els requisits dels plecs de prescripcions tècniques, a dia d’avui l’empresa encara no ha resolt totalment aquest requisit. A més, ha comunicat un nou retard en la incorporació al servei del nou avió B250, que havia de començar a volar el dia 1 de desembre amb base a Mallorca.

 

Amb tot això, l’òrgan de contractació del Servei de Salut ha considerat oportú iniciar el procediment de resolució del contracte actual, signat l’1 d’octubre de 2018. L’empresa disposarà de cinc dies hàbils per presentar-hi al·legacions.

 

Seguiment a càrrec de la Gerència del Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i del Servei de Salut 

Tant la Gerència del Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 com el Servei de Salut han fet un seguiment del compliment del contracte amb l’empresa adjudicatària mitjançant diferents comissions, per mitjà de sol·licituds de documentació i contractant un auditor extern. Una vegada exhaurit el període transitori per executar el contracte, la no satisfacció dels requeriments va fer que, el mes de novembre, la Gerència del 061 proposàs al Servei de Salut iniciar diversos expedients per incompliment dels plecs de prescripcions tècniques; aquests expedients podrien donar lloc a diverses sancions econòmiques dictades per l’òrgan de contractació.

 

Contractació del servei de dos nous avions i dos nous helicòpters mentre es tramita la resolució del contracte actual

Paral·lelament a l’inici del procediment de resolució de l’actual contracte de transport sanitari aeri amb l’empresa Eliance, el Servei de Salut ha iniciat el tràmit per contractar, per la via d’urgència i de manera directa, el servei de dos avions (un amb base a Mallorca i l’altre amb base a Menorca) i de dos helicòpters (un per unir Mallorca, Eivissa i Formentera, i un altre de reforç) que compleixin tots ells, entre altres requisits, la condició de poder fer vols en mode instrumental i en mode multipilot. La nova flota estarà disponible en les properes setmanes. Això permetrà que es continuï prestant el servei amb normalitat fins que s’adjudiqui un nou concurs del transport sanitari aeri.

 

Seguretat garantida i serveis jurídics

El Servei de Salut vol subratllar que tots els vols que s’han fet amb la adjudicatària actual s’han duit a terme amb les màximes condicions de seguretat, que no s’ha deixat de fer cap vol i que l’inici del procediment de resolució del contacte és degut al retard evidenciat en el compliment dels plecs de prescripcions tècniques del contracte per part d’Eliance, cosa que els serveis jurídics consideren motiu de resolució. D’ara endavant seran els serveis jurídics qui treballaran per tramitar de la manera més àgil la resolució del contracte. Per part seva, el Servei de Salut redactarà uns nous plecs per tornar a adjudicar el concurs.

 

invalid quix collection shortcode!