Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places corresponents a la convocatòria d’infermer/infermera

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continua avui, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 1.268 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer/infermera. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

Amb aquestes convocatòries la conselleria de Salut contínua complint amb el compromís del Govern de crear llocs de feina estables a la Funció Pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària publica. 

A partir de les 10.00 hores d’avui dematí han començat les proves, en un torn únic; que han tengut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a la  Universitat de les Illes Balears (UIB), a Mallorca, a l’IES Cap de Llevant, a Menorca, i a l’IES Santa Maria, a Eivissa. En total s’hi han presentat 4.443 aspirants, 3.473 a Mallorca, 323 a Menorca i 647 a Eivissa.
 
A Mallorca, per fer les proves han fet falta 3 representants del tribunal i 207 col·laboradors. A Menorca, hi ha participat 1 representant del tribunal i 31 col·laboradors. Per altra banda, a Eivissa hi ha acudit 1 representant del tribunal i 61 col·laboradors.
 
Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. El Servei de Salut ja ha enllestit els exàmens d’oposició de vint categories sanitàries i no sanitàries per optar a 2.144 places de l’oferta d’ocupació pública, als quals s’han presentat 14.042 aspirants. Això suposa que ja s’ha desenvolupat el 71% de l’oferta d’ocupació pública prevista des que es varen publicar les primeres convocatòries.
 
A més, hi ha convocades 132 places més —el procés d’oposició de les quals ja ha començat— per a les categories següents: 29 places de facultatiu especialista d’àrea (FEA) d’obstetrícia i ginecologia; 16 places de FEA d’aparell digestiu; 53 places de psicòleg clínic; 9 places de farmacèutic d’atenció primària, i 25 places d’infermer de salut mental. Per a aquestes convocatòries es presenten, en total, 2.133 persones aspirants.
 
El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.
 
És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

Darreres notícies

Servei de Salut de les Illes Baleras

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Àrea de Salut de Menorca

Twitter en directe