Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Panoràmica del Nou Son Dureta

El Govern recupera Son Dureta i el destina a l'atenció integral de pacients amb malaties cròniques i a l'atenció a la dependència

La recuperació d’aquest espai emblemàtic de la ciutat permetrà comptar amb 76.000 metres quadrats d’infraestructures, 450 llits i 120 places residencials

El complex hospitalari de l’antic Hospital Son Dureta es convertirà en un espai d’atenció integral i de qualitat per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors, així com per a l’atenció a la dependència i, en concret, de persones majors que, pel seu grau de dependència, necessitin d’un recurs residencial amb atenció les 24 hores.

El projecte de remodelació que presenta el Govern permetrà disposar de tres edificis que ocuparan 76.000 metres quadrats amb una previsió de 450 llits destinats a pacients amb malalties cròniques i 120 places residencials per a persones majors en situació de dependència. Es tracta d’un projecte que s’ha de desenvolupar en diferents fases i a llarg termini i, segons una primera valoració inicial, tindrà un cost de 120 milions d’euros.

 

Son Dureta disposarà d’una àrea d’hospitalització amb unitats de convalescència, d’ortogeriatria i neurorehabilitació. També disposarà d’un espai destinat a la cronicitat avançada -amb pacients crònics avançats, cures especials i pal·liatius- i una unitat de demències i trastorns de la conducta. L’àrea ambulatòria comptarà amb consultes externes, unitat de rehabilitació cognitiva, l’hospital de dia i servei ocupacional.

Pel que fa a l’atenció a la cronicitat, en la seva vessant no sanitària, comptarà amb una residència de 120 places per a persones majors en situació de dependència. També albergarà un centre ocupacional per a persones amb diagnòstic de salut mental de 20 places, el servei de valoració de les persones amb discapacitat i espais per als equips de valoració de la dependència.

 

El nou pla d’usos de Son Dureta recupera un espai emblemàtic per a Ciutat, amb l’optimització d’unes infraestructures que es trobaven en desús. Es tracta d’una aposta del Govern per donar resposta a una demanda creixent amb un model d’atenció a la cronicitat amb serveis professionals i qualificats. Aquests nous dispositius han d’atendre els pacients crònics i les persones amb dependència des d’un enfocament funcional i rehabilitador, promocionant així un envelliment actiu i abordant la cronicitat des d’una vessant sanitària i social.

 

És un fet que, actualment, el 68% dels ingressos als hospitals d’aguts tenen a veure amb la cronicitat. A més, l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població generen un increment progressiu de pacients amb malalties cròniques: de fet, es preveu que l’any 2029 la població major de 65 anys arribi a un 22% (7 punts per sobre del 15% actual), amb 197.278 persones.

 

D’altra banda, l’envelliment de la població, afegit al dèficit històric d’aquesta comunitat en matèria de residències per a persones majors en situació de dependència, fa necessari aprofitar tots els recursos disponibles per ampliar el nombre de places i donar resposta a una necessitat present i futura.

 

Projecte de remodelació de l’antic complex hospitalari: 76.000 metres quadrats

El projecte de remodelació de l’antic Hospital Son Dureta preveu la construcció d’un edifici rectangular de 35.000 metres quadrats, que s’ubicarà a la zona que actualment ocupen l’edifici de consultes externes, l’hospital maternoinfantil i l’immoble on hi havia la cuina i els vestidors. L’antic espai d’hospitalització d’adults (edifici en forma semicircular) serà reformat i ocuparà 33.000 metres quadrats.          

Es preveu també la construcció d’un edifici de nova planta d’uns 8.000 metres quadrats, sobre un solar de 22.000 metres quadrats, destinat a una residència per a persones majors en situació de dependència.

 

S’aposta per un model de residència centrat en l’atenció a la persona, format per unitats de convivència i estructurat en subunitats d’habitacions mitjançant mòduls.

Son Dureta s’estructurarà en una àrea d’hospitalització, una àrea ambulatòria i una àrea residencial.

 

Twitter en directe