Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Es posa en marxa el programa de cribratge de càncer de còlon i recte de les Balears

Més de 230.000 persones es beneficiaran d’aquest Programa

La Conselleria de Salut posa en marxa el programa de cribratge de càncer de còlon i recte de les Balears

La primera ronda, entre gener de 2015 i desembre de 2016, cobrirà els sectors sanitaris de Tramuntana, Menorca, Eivissa i Formentera

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha presentat avui matí en roda de premsa el nou Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de les Illes Balears que, emmarcat en l’Estratègia en càncer del Sistema Nacional de Salut, s’iniciarà a les Balears aquest mes de gener de 2015.

Acompanyat del president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real, i del responsable del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital d’Inca, José Reyes, el conseller ha presentat en roda de premsa les línies bàsiques del nou Programa de Detecció de Càncer de Còlon.

En una reunió prèvia el conseller i el director general de Salut Pública i Consum, Rafael Santiso, han presentat aquest Programa a la presidenta de la Junta de les Balears de l’AECC, Teresa Martorell, i a la presidenta de l’EFCC (Eivissa i Formentera Contra el Càncer), Helen Watson.

 

Cobertura del Programa i població diana: 231.690 persones

 

A qui va dirigit

La població diana del Programa són homes i dones amb edats compreses entre 50 i 69 anys, asimptomàtics i sense factors de risc coneguts (sense antecedents familiars ni personals).

 

Quan i on es posarà en marxa

El Programa es desenvoluparà en dues fases:

FASE I: gener 2015-desembre 2016

S’inicia el Programa en els sectors sanitaris de Tramuntana —dependent de l’Hospital d’Inca—, Menorca, Eivissa i Formentera. En aquesta primera ronda més de 76.000 persones, el 32 % de la població diana, es beneficiaran del programa de cribratge.

FASE II: gener 2017-desembre 2018

En aquesta segona fase, s’estén a la resta de sectors sanitaris: Migjorn, Ponent i Llevant, i s’assoleix el 100 % de la cobertura prevista, amb la qual cosa es poden beneficiar del Programa les 231.690 persones que constitueixen la població diana a les Balears.

 

Càncer colorectal

El càncer colorectal suposa un dels problemes de salut més importants en la majoria dels països desenvolupats a causa de l’alta incidència i mortalitat.S’estima que cada any moren 374.000 homes i 320.000 dones per aquesta causa.

A Espanya es diagnostiquen cada any al voltant de 30.000 casos nous i es produeixen unes 14.000 morts.

 

La detecció precoç del tumor ha demostrat la seva eficàcia, ja que permet reduir la mortalitat entre un 15 % i un 33 % i el nombre de casos nous entre el 17 % i el 20 %.

 

Característiques del Programa

Amb l’objectiu d’impulsar la detecció precoç del càncer de còlon, el Programa proposa als ciutadans als quals s’adreça la realització d’un senzill test de sang oculta en la femta.

En el cas que el resultat sigui positiu, es farà una colonoscòpia preventiva i terapèutica amb sedació a l’hospital de referència, sempre que no hi hagi cap contraindicació.

Segons dades estadístiques, només entre un 4 % i un 7 % de les analítiques positives correspon finalment a tumors malignes, i si es detecten a través de programes preventius com aquest, el 70 % es diagnostiquen en la fase inicial.

D’aquesta manera es podran detectar i tractar lesions premalignes i, en el cas que es trobi un tumor, actuar més aviat per millorar-ne el pronòstic i reduir la mortalitat.

 

Estructura organitzativa

La coordinació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de les Illes Balears dependrà de l’Oficina Tècnica del Programa (OTP), que depèn de la Direcció General de Salut Pública i Consum.

L’OTP controlarà totes les activitats i garantirà la coordinació correcta dels diferents nivells sanitaris implicats: farmàcies col·laboradores, atenció primària i hospitals (analistes, digestòlegs i patòlegs).

 

Twitter en directe