Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Juli Fuster és el nou director general del Servei de Salut

Juli Fuster ha estat nomenat nou director general del Servei de Salut. És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980) i té un màster en economia de la salut i gestió sanitària per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Té una trajectòria de més de trenta anys dedicat a l’àmbit de la gestió sanitària

Ha estat director general del Servei de Salut (2001-2003) i director general de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut (2007-2011). Ha desenvolupat part de la seva carrera a Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) com a subdirector d’Organització, Mètodes i Qualitat (1999-2001) i president de la Comissió d’Investigació i membre de la Comissió de Documentació. Entre 2001 i 2003 va presidir el Consell d’Administració i va ocupar la Vicepresidència del Patronat de la Fundació Hospital de Manacor i de la Fundació Hospital Son Llàtzer. També ha estat subdirector mèdic de la Gerència d’Atenció Primària durant sis anys (1992-1998) i cap del Gabinet Tècnic i president de la Comissió d’Investigació d’aquesta Gerència (1998-1999). L’any 2001 va ser membre de la comissió de negociació de transferències sanitàries de l’INSALUD a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Baleares.

 

El nou director general ha treballat durant més de deu anys com a metge d’atenció primària al Servei de Salut. També ha estat metge consultor en el projecte Amares Perú (finançat per la Unió Europea) per al desenvolupament sanitari i la qualitat assistencial a la selva amazònica. Des de 2011 treballava com a metge de família a la UBS Badia Gran (Llucmajor).

 

Juli Fuster ha participat en nombroses publicacions, congressos, comunicacions i ponències d’àmbit estatal i internacional. També ha desenvolupat activitat docent a la Universitat de les Illes Balears, com ara la coordinació del màster en salut infantil (1998-2000). A més, ha rebut beques i premis per la seva tasca de recerca en l’àmbit de la medicina familiar i comunitària.

Twitter en directe