Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

L'Hospital de Manacor ha completat més de cinc-cents informes de conciliació de la medicació del Servei d'Urgències en menys d’un any

El Servei de Farmàcia de l'Hospital de Manacor ha completat més de cinc-cents informes de conciliació de la medicació del Servei d'Urgències en menys d’un any

Ha revisat més de cinc mil medicaments i ha fet tres-centes cinquanta recomanacions farmacèutiques

Després de deu mesos de col·laboració d’una de les farmacèutiques del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Manacor amb el Servei d’Urgències, el resultat és de més de cinc-cents informes de conciliació de la medicació. La farmacèutica, Núria Galán, ha completat la revisió de més de cinc mil medicaments i ha fet tres-centes cinquanta intervencions i recomanacions farmacèutiques.

imagen

Segons explica aquesta professional, “la conciliació de la medicació és un procés que prevé els errors de medicació en els punts de transició del pacient, és a dir, sempre que hi hagi un canvi de responsable mèdic del pacient que impliqui l’actualització del tractament, amb la qual cosa s’eliminen els errors derivats de les fallades en la comunicació del tractament farmacològic del pacient”.

Núria Galán concreta que “l’activitat de conciliar la medicació consisteix a obtenir una llista completa i exacta de la medicació prèvia del pacient i comparar-la amb la prescripció mèdica després de la transició assistencial. Si s’hi troben discrepàncies, s’han de prendre en consideració i, si cal, s’ha de modificar la prescripció mèdica a fi de comunicar al següent metge responsable i al pacient mateix la nova llista conciliada”. L’objectiu de la conciliació és, per tant, garantir al llarg de tot el procés de l’atenció sanitària que els pacients rebin tots els medicaments necessaris que prenien  prèviament i adequar-los a la seva situació actual i a la nova prescripció establida a l’Hospital que ha originat la visita a Urgències.

Aquest procés s’ha de dur a terme per mitjà d’una entrevista al pacient i/o al seu cuidador sempre que sigui possible, en la qual s’obté la informació necessària per poder valorar l’adherència a la medicació i si hi ha altres medicaments que el pacient prengui i no s’hagin recollit en la seva història clínica o en altres documents utilitzats en l’atenció sanitària.

La implementació de programes de conciliació de la medicació és una necessitat i un estàndard de qualitat i seguretat als centres sanitaris, segons les recomanacions d’organismes sanitaris internacionals. Els experts han centrat el focus d’atenció en els serveis d’urgències, per la qual cosa l’Hospital de Manacor ha apostat per aconseguir que l’atenció sanitària en aquesta àrea no només sigui eficaç sinó també segura per als pacients.

En aquest sentit, Núria Galán destaca que en l’àmbit assistencial d’un servei d’urgències conèixer i manejar la medicació habitual dels pacients és més complicat, no només a causa de l’escenari mateix, ja que sol haver-hi una alta demanda assistencial, sinó també a causa de la mateixa patologia aguda dels pacients, ja que l’objectiu principal és donar resposta a una demanda urgent. Per tant, és fonamental que la conciliació de la medicació es faci en aquests serveis. S’ha d’afegir que els farmacèutics hospitalaris es formen cada vegada més des del punt de vista clínic i no només logístic, i intervenen cada vegada més en les decisions sobre la medicació dels pacients.

La figura del farmacèutic d’urgències facilita molt l’assistència dels pacients i ajuda a prevenir possibles problemes relacionats amb els medicaments, ja que disposa de la formació per analitzar si el tractament que un pacient pren a Urgències és adequat a la situació aguda que pateix, mentre que el metge ha d’ocupar gran part del temps a diagnosticar què li passa. D’altra banda, també és molt important la col·laboració estreta amb els infermers en l’administració de medicaments.

Twitter en directe