Resolució designació dels membres del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Comarcal d'Inca

Noticias en la página principal - Resolució membres del Comitè d'Ètica Assistencial...

S'adjunta la Resolució de la directora gerent per la qual es designen els membres del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Comarcal d'Inca.