Imports en milions d'euros
Evolució anual
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 CRED. DEFIN 2013 2013 CRED. DEFIN 2014 2014 CRED. DEFIN  
  Previsió despesa Ibsalut 1.066 1.183 1.296 1.395 1.405 1.363 1.250 1.250 1.246 1.246 1.305 1.305  
  Pressupost inicial Ibsalut 1.005 1.052 1.170 1.229 1.150 1.150 1.187 1.229 1.141 1.204 1.168 1.307  
  Desfasament DESPESA vs. PRESSUPOST INICIAL 62 131 126 166 255 213 63 21 104 42 137 -2  

Desglossament despesa 2014

Imports en milions d'euros
  Classificació econòmica de la despesa 2014    
  Capítol Despesa   % sobre despesa total  
   
  1. Cap. I: Despesa de personal 636,8 48,8 %  
  2. Cap. II: Despesa corrent 447,6 34,3 %  
  3. Cap. III: Interessos 7,5 0,6 %  
  4. Cap. IV: Desp. de Desplaçament/farmàcia 192,5 14,8 %  
  6. Cap. VI: Inversions 18,4 1,4 %  
  7. Cap. VII: Inversions 0,0 0,0 %  
  9. Cap. IX: Amortitzacions 2,2 0,2 %  
   
  Despesa total 1305,1   100,0 %