Datos Generales

Categoría: FEA Anatomia Patologica (HCIN-5/15)

Convocatoria: 13 de maig de 2015

BOIB: núm. 77 de 23 de maig de 2015

Publicación listado provisional de admitidos y excluidos: 27/10/2015

Publicación listado definitivo de admitidos y excluidos: 23/11/2015

Publicación listado provisional de meritos reconocidos: 24/02/2016

Publicación listado definitivo de meritos reconocidos: 28/04/2016

Publicación listado provisional puntuacion total: 21/06/2016

Publicación listado definitivo puntuacion total: 12/07/2016

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All