Datos Generales

Categoría: FEA ANATOMIA PATOLÓGICA

Exp: HMAN-1/18

Convocatoria: BOIB nº 34 de 17/03/2018

Relación provisional de admitidos y excluidos: 19/04/2018

Relación definitiva de admitidos y excluidos:

Relación provisional de meritos reconocidos:

Relación definitiva de meritos reconocidos:

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All