Datos Generales

Categoría: F.E.A. ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR

Exp: ASEF 11_17

Convocatoria: BOIB: núm. 48 (19/04/2018)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 01/06/2018

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 28/06/2018

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 30/10/2018

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All