ASEF 06_17 FACULTATIVO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

BOIB núm. 128 de 19/10/2017

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 16/11/2017

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 04/12/2017

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 28/03/2018

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos: 09/04/2018

Publicación lista provisional puntuación total: 17/04/2018

Publicación lista definitiva puntuación total: 29/05/2018

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All