Logos IBSalut + FEDER

Datos Generales

Categoría: F.E.A. Farmacia Hospitalaria

Exp: ASEF 08_18

Convocatoria: BOIB: núm. 40 (28/03/2019)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos:

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos:

Publicación lista provisional de méritos reconocidos:

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Datos Generales

Categoría: F.E.A. Nefrología

Exp: ASEF 10_18

Convocatoria: BOIB: núm. 40 (28/03/2019)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos:

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos:

Publicación lista provisional de méritos reconocidos:

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Datos Generales

Categoría: F.E.A. Medicina Interna

Exp: ASEF 12_18

Convocatoria: BOIB: núm. 38 (23/03/2019)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos:

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos:

Publicación lista provisional de méritos reconocidos:

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Datos Generales

Categoría: F.E.A. Cardiología

Exp: ASEF 11_18

Convocatoria: BOIB: núm. 38 (23/03/2019)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos:

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos:

Publicación lista provisional de méritos reconocidos:

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Datos Generales

Categoría: F.E.A. Neumología

Exp: ASEF 09_18

Convocatoria: BOIB: núm. 34 (14/03/2019)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos:

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos:

Publicación lista provisional de méritos reconocidos:

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos:

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Servicio de Salud en Directo

  • 289 Altas hospitalización ayer.
  • 1.004 Urgencias atendidas ayer.
  • 77 Consultas externas planificadas hoy.
  • 31.400 Visitas realizadas ayer en EAP.
  • 582 Visitas realizadas ayer en PAC/SUAP (enfermera).
  • 1.131 Visitas realizadas ayer en PAC/SUAP (médico).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang