Durant l’any 2009, el Servei de Salut i la Conselleria de Salut i Consum varen donar un nou impuls al procés d’oferta d’ocupació pública per a les categories de personal estatutari a fi de donar més estabilitat laboral als professionals que treballen a la xarxa sanitària balear, amb la qual cosa s’ha augmentat en un 1,14 % el nombre de professionals que integren els recursos humans del Servei de Salut. En total, ja hi ha 14.450 professionals sanitaris treballant per millorar l’assistència dels pacients.