Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Endocrinologia

Exp: MEN-04/2018

Convocatòria: BOIB 18_12_2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 08/01/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 24/01/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts: 31/01/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 08/02/2019

Puntuació total provisional: 11/03/2019

Puntauació total definitiva: 20/03/2019

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Radiodiagnòstic

Exp: MEN-05/2018

Convocatòria: BOIB 08/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 08/01/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 24/01/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts: 31/01/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 08/02/2019

Puntuació total provisional: 19/02/2019

Puntuació total definitiva: 27/02/2019

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Hematologia i Hemoteràpia

Exp: MEN-02/2018

Convocatòria: BOIB 05_05_2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 21_05_2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 05_06_2018

Relació provisional de merits reconeguts: 20_06_2018

Relació definitiva de merits reconeguts: 28_06_2018

Puntuació total provisional: 03_07_2018

Puntaució total definitiva: 30_07_2018

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Anatomia Patològica

Exp: MEN-5/17

Convocatòria: BOIB 28_04_2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 18_05_2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 04_06_2018

Relació provisional de merits reconeguts: 21_06_2018

Relació definitiva de merits reconeguts: 29_06_2018

Puntuació total provisional: 13_07_2018

Puntuació total definitiva: 30_07_2018

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Oncologia

Exp: MEN-01/2018

Convocatòria: BOIB 28_04_2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 18_05_2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 04_06_2018

Relació provisional de merits reconeguts: 21_06_2018

Relació definitiva de merits reconeguts: 29_06_2018

Puntuació final provisional: 13_07_2018

Puntuació total definitiva: 30_07_2018