Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Adreça: carrer de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma

Horari d'atenció al públic: del dilluns al divendres, de 9.00 a 14.00

Horari del Registre: del dilluns al divendres, de 9.00 a 14.00

 

Telèfons d'interès

Servei d'atenció mèdica urgent: 061 – 900 300 061

Cita prèvia: 902 079 079 – 971 437 079

Atenció a l'Usuari: 971 175 600

El Servei de Salut de les Illes Balears.

1. Missió

Imatge d'un fonendoscopi

 

El Servei de Salut té com a missió proveir de serveis sanitaris públics els seus usuaris per satisfer les necessitats de salut sota els principis d’equitat, eficiència i qualitat, per mitjà del desenvolupament d’activitats de promoció, prevenció, cures, curació i rehabilitació de la salut.2. Visió

Imatge d'una creu

 

La visió del Servei de Salut és constituir-se com una organització sanitària excel•lent, orientant-se cap a la qualitat total, promovent la recerca, el desenvolupament i la innovació i adaptant-se a les noves necessitats de salut per tal d’oferir als seus usuaris el millor servei de salut possible en tot moment.
3. Valors

El Servei de Salut articula un conjunt de valors que defineixen allò en què creu per poder desenvolupar la missió i orientar-se a la visió.

 • Orientació cap als usuaris:
  • Tracte personalitzat i de qualitat.
  • Informació adequada ia temps segons les seves necessitats.
  • Respecte al context sociolingüístic i cultural de prestació dels serveis.
 • Desenvolupament professional:
  • Professionalitat, eficàcia i qualitat.
  • Identificació, compromís i participació activa amb els objectius.
  • Innovació i millora continuada.
  • Lideratge, entès com a implicació i responsabilitat en les seves funcions i en el seu nivell.
  • Conciliació de la vida laboral i de la vida privada.
 • Eficiència i ús racional dels recursos disponibles:
  • Consciència d'ús de recursos públics en l'assistència de qualitat.
 • Conducta organitzacional:
  • Legalitat: submissió a l'ordenament jurídic dels actes de l'administració pública i de qui hi treballa.
  • Imparcialitat: l'arbitrarietat ha de ser l'excepció, la imparcialitat i l'equitat han de ser la norma.
  • Sostenibilitat del sistema sanitari balear.
  • Transparència: allò que no es pugui comunicar no es pot dur a terme.
 • Tolerància zero respecte a l'opacitat.
  • Transparència total, excepte amb relació a l'opacitat o la reserva que estigui regulada expressament per la llei.
  • Simplicitat: simplificar és millorar. Fer complexes les operacions no estalvia, sinó que incrementa la despesa.
  • Lleialtat: com a valor que es deu a l'organització per damunt dels interessos personals per mitjà del compliment de les obligacions personals i el reflex de la discrepància de manera transparent i constructiva.
  • Ètica: actuar per convenciment propi i amb respecte als drets humans, a l'interès general i als valors socials.
  • Respecte a terceres persones en tot moment.
  • Solidaritat: sentiment d'unitat basat en metes i objectius comuns.
  • Interès general: com a servei públic i com a òrgan de l'administració per a la cura de la salut.

 

Fotografia d'un cirurgià durant una intervenció

Els eixos estratègics són les guies principals de desenvolupament del Servei de Salut per als propers anys, fins al 2020. El desenvolupament del Servei de Salut fins al 2020 s'estructura basant-se en el lema de la promoció de la salut, en un escenari temporal (any 2020) i d'acord amb sis grans eixos estratègics.