Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

 Per problemes tècnics no es poden donar dades de la situació diària de les llistas d'espera. Disculpau les molesties 

Llista d’espera de consultes externes (LEC)

La LEC és el registre de pacients pendents d’una primera consulta. Permet analitzar els temps d’espera i demora i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

Indicadors:

 • Pacients en la LEC: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta.
 • Pacients en la LEC > 60 dies: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta i amb una demora de més de 60 dies.
 • Mitjana de demora: mitjana de dies que esperen els pacients que estan pendents d’una primera visita.

 

Llista d’espera quirúrgica (LEQ)

La LEQ és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent. Permet analitzar els temps d’espera i demora i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

Indicadors:

 • Pacients en la LEQ: nombre de pacients en pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.
 • Pacients en la LEQ amb demora > 180 dies: nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent amb una demora de més de 180 dies.
 • Mitjana de la demora: mitjana de dies que esperen els pacients en la LEQ.

El tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut està establert pel Reial Decret 605/2003 de 23 de maig i el Reial Decret 1039-2011 de 15 de juliol.

Data: 20/03/2019

Llista d'espera de consultes externes (LEC)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEC 10.409 11.633 4.436 6.327 3.134 5.940 369 42.248
Pacients LEC amb demora > 60 dias 714 2.810 27 54 689 1.044 58 5.396
Demora mitjana LEC 23.21 39.85 21.49 23.92 41.23 36.02 30.72 30.92

Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEQ 4.491 2.678 1.198 1.013 1.114 2.493 13 13.000
Pacients LEQ amb demora > 180 días 211 133 29 14 12 480 0 879
Demora mitjana LEQ 74.93 75.44 68.02 64.81 65.73 111.27 34.62 79.75

 

HUSE Hospital Universitari Son Espases HCM Hospital Can Misses
HSLL Hospital Son Llàtzer HFO Hospital de Formentera
HMAN Hospital de Manacor HGMO Hospital General Mateu Orfila
HCIN Hospital Comarcal d'Inca --- ---

 

Definicions

Llista d’espera de consultes externes (LEC)

La LEC és el registre de pacients pendents d’una primera consulta. Permet analitzar els temps d’espera i demora i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

Indicadors:

 • Pacients en la LEC: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta.
 • Pacients en la LEC > 60 dies: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta i amb una demora de més de 60 dies.
 • Mitjana de demora: mitjana de dies que esperen els pacients que estan pendents d’una primera visita.

 

Llista d’espera quirúrgica (LEQ)

La LEQ és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent. Permet analitzar els temps d’espera i demora i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

Indicadors:

 • Pacients en la LEQ: nombre de pacients en pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.
 • Pacients en la LEQ amb demora > 180 dies: nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent amb una demora de més de 180 dies.
 • Mitjana de la demora: mitjana de dies que esperen els pacients en la LEQ.