Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

 Per problemes tècnics no es poden donar dades de la situació diària de les llistas d'espera. Disculpau les molesties 

Llista d’espera de consultes externes (LEC)

La LEC és el registre de pacients pendents d’una primera consulta. Permet analitzar els temps d’espera i demora i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

Indicadors:

 • Pacients en la LEC: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta.
 • Pacients en la LEC > 60 dies: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta i amb una demora de més de 60 dies.
 • Mitjana de demora: mitjana de dies que esperen els pacients que estan pendents d’una primera visita.

 

Llista d’espera quirúrgica (LEQ)

La LEQ és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent. Permet analitzar els temps d’espera i demora i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

Indicadors:

 • Pacients en la LEQ: nombre de pacients en pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.
 • Pacients en la LEQ amb demora > 180 dies: nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent amb una demora de més de 180 dies.
 • Mitjana de la demora: mitjana de dies que esperen els pacients en la LEQ.

El tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut està establert pel Reial Decret 605/2003 de 23 de maig i el Reial Decret 1039-2011 de 15 de juliol.

Data: 18/02/2018

Llista d'espera de consultes externes (LEC)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEC 9.996 10.793 3.902 5.111 2.310 4.465 285 36.862
Pacients LEC amb demora > 60 dias 1.531 2.946 141 239 89 457 5 5.408
Demora mitjana LEC 33.47 42.74 21.94 24.11 18.98 27.15 17.35 31.86

Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEQ 4.915 2.718 1.270 1.189 1.467 1.800 24 13.383
Pacients LEQ amb demora > 180 días 329 143 55 12 11 185 0 735
Demora mitjana LEQ 81.33 71.11 75.84 67.2 70.14 94.5 49.46 77.96

 

HUSE Hospital Universitari Son Espases HCM Hospital Can Misses
HSLL Hospital Son Llàtzer HFO Hospital de Formentera
HMAN Hospital de Manacor HGMO Hospital General Mateu Orfila
HCIN Hospital Comarcal d'Inca --- ---

 

Definicions

Llista d’espera de consultes externes (LEC)

La LEC és el registre de pacients pendents d’una primera consulta. Permet analitzar els temps d’espera i demora i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

Indicadors:

 • Pacients en la LEC: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta.
 • Pacients en la LEC > 60 dies: nombre total de pacients que estan pendents de ser vistos en una primera consulta i amb una demora de més de 60 dies.
 • Mitjana de demora: mitjana de dies que esperen els pacients que estan pendents d’una primera visita.

 

Llista d’espera quirúrgica (LEQ)

La LEQ és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent. Permet analitzar els temps d’espera i demora i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

Indicadors:

 • Pacients en la LEQ: nombre de pacients en pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.
 • Pacients en la LEQ amb demora > 180 dies: nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent amb una demora de més de 180 dies.
 • Mitjana de la demora: mitjana de dies que esperen els pacients en la LEQ.