Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: F.E.A. ALERGOLOGIA

Exp: BOIB NUM. 8

Convocatòria: 17/01/19

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: FEA de Neurocirurgia (HUSE 21/17)

Exp: HUSE 21/17 BOIB NUM. 153

Convocatòria: 16/12/17

Relació provisional d'admesos i exclosos: 26/02/18

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 28/03/18

Relació provisional de merits reconeguts: 11/04/18

Relació definitiva de merits reconeguts: 03/05/18

Relació provisional de la prova teòrica-pràctica: 29/05/18

Dades Generals

Categoria: FEA de Medicina Interna

Exp: HUSE 20/17 BOIB NUM. 79

Convocatòria: 29/06/17

Relació provisional d'admesos i exclosos: 03/08/17

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 03/10/17

Relació provisional de merits reconeguts: 23/10/17

Relació definitiva de merits reconeguts: 22/12/17

Relació provisional de la prova teòrica-pràctica: 27/02/18

Relació definitiva dels punts totals: 27/03/18

 

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Farmàcia Hospitalària

Exp: HUSE 19/17

Convocatòria: 29/06/17

Relació provisional d'admesos i exclosos: 03/08/17

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 11/09/17

Relació provisional de merits reconeguts: 09/10/17

Relació definitiva de merits reconeguts: 03/11/17

Relació provisional de la prova teòric-pràctica: 04/01/18

Relació definitiva dels punts totals: 21/02/18

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Radiofarmàcia

Exp: HUSE 14/17

Convocatòria: 01/06/17

Relació provisional d'admesos i exclosos: 10/07/17

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 22/08/17

Relació provisional de merits reconeguts: 10/10/17

Relació definitiva de merits reconeguts: 22/12/17

Relació provisional de la prova teòrica-pràctica: 02/02/18

Relació definitiva dels punts totals: 21/02/18