Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: FEA APARELL DIGESTIU

Exp: HMAN-8/18

Convocatòria: BOIB núm. 36 de 19 de marzo de 2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 16/04/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: FACULTATIU ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Exp: HMAN-6/18

Convocatòria: BOIB Num. 33 de12 de març de 2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 10/04/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: FACULTATIU ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA

Exp: HMAN-7/18

Convocatòria: BOIB núm 163 de 29 /12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 23/01/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 08/02/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts: 16/04/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: FEA RADIODIAGNÒSTIC

Exp: HMAN-4/17

Convocatòria: BOIB núm. 153 de 6/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Metge Urgencia Hospitalària

Exp: HMAN-4/18

Convocatòria: BOIB num 88 de 17/07/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts: