Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball

Exp: 01-2019

Convocatòria: BOIB 19 (12 de febrer de 2019)

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: metge/metgessa d’admissió i documentació sanitària

Exp: 01-2018

Convocatòria: BOIB num 151 (1 desembre de 2018)

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Tècnic/Tècnica superior de la funció administrativa 

Exp: SSCC 2/2017

Convocatòria: BOIB num 96 (5 d'agost de 2017)

Correcció d'errors de la convocatòria: BOIB num 99 (12 d'agost de 2017)

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Tècnic titulat superior en biologia 

Exp: SSCC-1/2017

Convocatòria: BOIB núm. 87  (de 18/07/2017)

Relació provisional d'admesos i exclosos: 23/10/2017

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Enginyer Tècnic

Exp.: SSCC-1/16

BOIB: núm. 86  (de 07/07/2016)

Relació provisional d'Admesos i Exclosos: 22/12/2016

Relació definitiva d'Admesos i Exclosos: 02/03/2017

Relació provisional de mèrits reconeguts: 11/04/2017

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 05/05/2017

Relació provisional de puntuacions prova: 22/05/2017

Relació definitiva de puntuacions totals: 27/06/2017