Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria:PIT Grup Gestió de la Funció administrativa

Exp:HCIN_1_19

Convocatòria:BOIB 22 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 19/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de  puntuacions totals:

Relació definitiva de puntuaciosn totals:

Dades Generals

Categoria:PIT Grup Administratiu

Exp:HCIN_2_19

Convocatòria: BOIB 22 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:19/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de puntuaciones totals:

Relació definitiva de puntuacions totals:

Dades Generals

Categoria:FEA Oftalmologia 

Exp:HCIN 18_02

Convocatòria:BOIB NÚM 22 DE 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria:FEA Anàlisis clínics HCIN 18_09

Exp:HCIN 18_09

Convocatòria:BOIB NÚM 16 DE 05/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:05/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria:FEA ONCOLOGIA

Exp:HCIN_18_07

Convocatòria:BOIB NÚM 160 22/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:18/01/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts:08/02/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:20/02/2019

Relació provisional de puntuacions totals: 26/02/2019

 Relació definitiva de puntuacions totals definitives: 18/03/2019