Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoría: FEA neurologia (Exp. HSLL-4/15).

BOIB: núm. 134, de 10/09/2015

Publicació de llistat povosional de Admesos i Exclusos: 18/02/2016

Publicació de llistat definitiu de Admesos i Exclosos : 18/04/2016

Publicació de llistast Provisional de merits reconeguts dels candidates admesos: 03/08/2016

Publicació de llistat Definitiu de merits reconeguts dels candidates admesos:

Publicat llistat provisional puntuacions totals:

Publicat Llistat definitiu Puntuacions Totals: 10/05/2017

Publicat

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All