Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Categoria: FEA Anatomia Patològica (HSLL-1/17)

BOIB: núm. 30 (11/03/2017)

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos : 03/04/2017

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos:26/04/2017

Publicat Resolució 25/05/2017 per la qual es declara deserta la convocatòria: 29/05/2017

Categoria: FEA Rehabilitació (HSLL-4/17)

BOIB: núm. 35 (23/03/2017)

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos : 26/04/2017

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 16/05/2017

Publicat llistat provisional de mèrits: 12/06/2017

Publicat llistat definitiu de mèrits: 30/06/2017

Publicat llistat provisional de puntuacions totals:   18/07/2017

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 01/08/2017

Categoria: FEA Pneumologia (HSLL-3/17)

BOIB: núm. 34 (21/03/2017)

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos :12/04/2017

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 03/05/2017

Publicat llistat provisional de mèrits: 22/05/2017

Publicat llistat definitiu de mèrits: 02/06/2017

Publicat llistat provisional de puntuacions totals:  29/06/2017

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 07/07/2017

Categoria: FEA Cardiologia (HSLL-2/17)

BOIB: núm. 32 (16/03/2017)

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos : 06/04/2017

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 28/04/2017

Publicat llistat provisional de mèrits: 16/05/2017

Publicat llistat definitiu de mèrits: 23/05/2017

Publicat llistat provisional de puntuacions totals:  09/06/2017

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 19/06/2017

Dades Generals

 

Categoría: FEA Nefrología HSLL 2/16

BOIB: núm. 30, de 5 de març 2016

Publicat LListat provisional d' admesos i exclosos : 21/06/2016

Publicat llistat d' admesos i exclosos definitiu: 20/07/2016

Publicat llistat Provisional de merits reconoguts:07/09/2016