imagen

Oficina de Seguretat: Compromís

El Servei de Salut dels Illes Balears (SSIB) s'ha fixat el compromís de millorar l'oferta dels serveis sanitaris i garantir una assistència moderna, de qualitat i propera al ciutadà, amb la finalitat de complir les expectatives dels ciutadans en salut.

 

 

En aquest sentit, els sistemes informàtics estan passant a ser un dels actius més preuats en la sanitat pública. És per això, que garantir la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació es fa cada vegada més necessari.

 

 

A causa de les circumstàncies anteriorment exposades, i amb l'objectiu d'establir un entorn segur per al tractament de la informació sanitari, s'ha procedit a la creació d'una unitat especialitzada per a la prestació dels serveis de gestió i suport a l'àrea de Seguretat i Tecnologies de la Informació.

José E. Romero - OTIC Seguridad

Llegeix més: Butlletí nº 1 any 2010