imagen

 

Llei de protecció de dades: dades especialment protegides

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades establerts en la Llei orgà-nica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam quines són les dades personals especialment protegides i l’obligació o no de revelar les nostres dades protegides davant d’una petició.

Us recordam quines són les dades especialment protegides: ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial o ètnic i les dades referents a la salut o a la vida sexual.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 23 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: consentiment de la persona afectada

imagenEn el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU vos presentàem el DRET D’INFORMACIÓ EN LA RECOLLIDA DE DADES, que reconeix per a tota persona la possibilitat de saber per què, per a què i com es tractaran les seves dades personals, i de decidir sobre l’ús que els donaran.

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades, establerts per la Llei orgànica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam el consentiment de la persona afectada en la recollida de dades i responem les qüestions següents.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 22 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: dret d’informació en la recollida de dades

El número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU VA tractar sobre el principi de qualitat de les dades. Aquest principi regula que les dades incloses en un fitxer per a una finalitat determinada només es poden recollir quan siguin adequades, pertinents i no excessives; a més, no és permès utilitzar-les amb finalitats diferents o incompatibles amb aquelles per a les quals s’hagin recollides.

En aquest número del BUTLLETÍ s’analitza el dret d’informació en la recollida de dades i es responen les qüestions següents.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 21 - any 2013

Llei de protecció de dades: qualitat de les dades

Amb aquest BUTLLETÍ INFORMATIU encetam un cicle amb el qual donarem a conèixer els principis de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, a fi que pugueu complir-la tant al lloc de treball com a la vida privada. El principi que ens ocupa en aquest número és el de la QUALITAT DE LES DADES.

Com és habitual, en moltes ocasions es recu-llen dades personals per a finalitats diverses: obtenir una targeta de descompte en comerços, inscriure’s en algun blog, rebre notícies sobre temes d’interès… i un llarg etcètera. A continuació respondrem algunes preguntes sobre aquest tema.

Llegeix més: Butlletí n.º 20 - any 2013

Consells de seguretat sobre els telèfons mòbils

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU presentam alguns consells útils de seguretat específics sobre els telèfons mòbils, com a complement de la informació que proporcionam en el Butlletí Informatiu núm. 6, per protegir-los del programari maliciós (malware), del robatori de les dades emmagatzemades o per recuperar les dades en cas de pèrdua del dispositiu.

 

 

imagen

 

Llegeix més: Butlletí n.º 19 - any 2013