Convocatòria FEA Anestèsia i reanimació

Dades generals

Data: 30/08/2018

Estat: Llista admesos i exclosos

Categoria: FEA Anestèsia i reanimació

Procés: Concurs oposició

Places: * 75 Torn lliure (tots els sectors sanitaris) * 32 Torn promoció interna (tots els sectors sanitaris)

Presentació telemática d'instáncies

Data inici: 31/08/2018

Data fi: 01/10/2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Pagament taxa telemática: http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&lang=ca

Instruccions: /ibsalut/docs/rrhh/rinconopositor/instruccionsopotelematics.pdf

Examen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 27 de gener de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: - Sector Ponent, Migjorn, LLevant i Tramuntana al Hospital Universitari Son Espases (MODUL H,-1), Carretera de Valldemossa, 79, 07020, Palma de Mallorca (Illes Balears). - Sector Menorca al Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbuger, 1, 07703, Maó (Illes Balears). - Sector Eivissa al Hospital Can Misses, Can Misses, s/n, 07800, Eivissa (Illes Balears)

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image 1. Bibliografia
explore subfolder image 2.1 Tribunal
An Adobe Acrobat file Designació assessor especialistaDownload Preceding File 128.25 KB 16-11-2018
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIBDownload Preceding File 465.19 KB 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBALDownload Preceding File 46.31 KB 31-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitudDownload Preceding File 63.31 KB 01-06-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció d'errorsDownload Preceding File 178.71 KB 02-07-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 159.02 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Llevant (H. Manacor)Download Preceding File 142.43 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 158.5 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Migjorn (H. Son Llàtzer)Download Preceding File 159.81 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Ponent (H. Son Espases)Download Preceding File 159.86 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria BOIB Sector sanitari Tramuntana (H. Comarcal d'Inca)Download Preceding File 157.57 KB 31-08-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació baremDownload Preceding File 143.4 KB 04-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari PonentDownload Preceding File 165.56 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 157.81 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari MigjornDownload Preceding File 159.8 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari LlevantDownload Preceding File 157.66 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 166.35 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 156.12 KB 16-10-2018
An Adobe Acrobat file Model Al·legacionsDownload Preceding File 242.33 KB 16-10-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 171.37 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 173.89 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari MigjornDownload Preceding File 174.43 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari PonentDownload Preceding File 178.81 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 173.12 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari LlevantDownload Preceding File 171.55 KB 19-11-2018
An Adobe Acrobat file Correcció errors Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 147.54 KB 22-01-2019
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 1º Exàmen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Sector sanitari MigjornDownload Preceding File 43.52 KB 18-12-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari PonentDownload Preceding File 45.76 KB 18-12-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 28.46 KB 18-12-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 42.42 KB 18-12-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari LlevantDownload Preceding File 42.89 KB 18-12-2018
An Adobe Acrobat file Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 43.67 KB 25-01-2019
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
explore subfolder image 4.1.3 Notes
explore subfolder image 4.1.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Sector sanitari PonentDownload Preceding File 215.96 KB 19-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 107.23 KB 19-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari MigjornDownload Preceding File 120.97 KB 19-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari LlevantDownload Preceding File 108.88 KB 19-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 115.16 KB 19-03-2019
An Adobe Acrobat file Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 103.15 KB 19-03-2019
explore subfolder image 4.1.3.2 Definitives
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició