Datos Generales

Categoría: FEA Medicina del Trabajo (exp. SSCC-1/15)

Convocatoria: BOIB NUM 76 (21 de mayo de 2015)

Relació provisional d'admesos i exclosos: 20/07/2015

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 18/08/2015 11181

Relació provisional de mèrits reconeguts: 09/09/2015

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 06/10/2015

Relació provisional de puntuacions totals: 27/10/2015 27

Relació definitiva de puntuacions totals:

Relació provisional d'admesos i exclosos: Relació provisional d'admesos i exclos

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All