Dades Generals

Categoria:FEA Oftalmologia

Exp:HCIN 18_02

Convocatòria:BOIB NÚM 22 DE 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:10/04/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All