Dades Generals

Categoria:FEA ONCOLOGIA

Exp:HCIN_18_07

Convocatòria:BOIB NÚM 160 22/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:18/01/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts:08/02/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:20/02/2019

Relació provisional de puntuacions totals: 26/02/2019

Relació definitiva de puntuacions totals definitives: 18/03/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All