Dades Generals

Categoria:FEA ANÈSTESIA I REANIMACIÓ

Exp:HCIN_18_08

Convocatòria:BOIB NÚM 160 22/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/01/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 08/02/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:26/02/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:18/03/2019

Relació provisional de puntuacions totals definitives: 02/04/2019

Relació definitiva de puntuacions totals definitives: 10/04/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All