Dades Generals

Categoria:FEA Cirurgia General i Aparell Digestiu

Exp:hcin 18_06

Convocatòria: BOIB NÚM 128 16/10/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:02/11/2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos:22/11/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:22/01/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:08/02/2019

Relació provisional de puntuacions totals:02/04/2019

Realació definitiva de puntuacions totals:10/04/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All