Dades Generals

Categoria: FEA Anatomia Patològica

Exp:hcin 18_05

Convocatòria:BOIN NÚM 118 25/09/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:18/10/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:02/11/2018

Relació definitiva de mèrits reconeguts:20/11/2018

Relació provisional de puntuacions totals definitives:18/12/2018

Realació definitiva de puntuacions totals definitives:27/12/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All