Dades Generals

Categoria:FEA PEDIATRIA

Exp:HCIN 18/03

Convocatòria:BOIB NÚM 118 25/09/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/10/2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 12/11/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:03/12/2018

Relació definitiva de mèrits reconeguts:27/12/2018

Relació provisional de puntuacions totals definitives:23/01/2019

Relació definitiva de puntuacions totals:31/01/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All