Dades Generals

Categoria:Metge d' urgències

Exp:HCIN 01_18

Convocatòria: Boib 48 19/04/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:16/05/2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos :05/06/2018

Relació provisional de merits reconeguts:27/06/2018

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 05/07/2018

Relació provisional de puntuacions totals: 16/08/2018

Relació definitiva de puntuacions totals: 30/08/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All