Dades Generals

Categoria:FEA PEDIATRIA

Exp:HCIN 12/17

Convocatòria:BOIB 12/10/2017 NÚM 125

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:07/11/2017

Relació provisional de merits reconeguts:30/11/2017

Relació definitiva de merits reconeguts: 12/12/2017

Relació provisional de puntuacions totals:20/12/2017

Relació definiitva de puntuacions totals: 11/01/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All