Dades Generals

Categoria:FEA UROLOGIA

Exp: HCIN 10/17

Convocatòria: BOIB NÚM 82 06/07/2017

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:12/09/2017:

Relació definitiva de merits reconeguts:26/09/2017

Relació de puntuacions provisionals definitives:04/10/2017

Realació de puntuacions totals definitives:19/10/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All