Dades Generals

Categoria:FEA Neurologia HCIN 6/17

Exp:BOIB 64 25/05/2017

Convocatòria:FEA Neurologia

Relació provisional d'admesos i exclosos:23/06/2017

Relació definitiva d'admesos i exclosos:17/07/2017

Relació provisional de merits reconeguts: 04/10/2017

Relació definitiva de merits reconeguts:19/10/2017

Relació provisional de puntuacions totals definitives:30/10/2017

Realació definitiva de puntuacions totals definitives:16/11/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All