Dades Generals

Categoria:FEA Dermatologia HCIN 8/17

Exp:8/17 BOIB NÚM 64 25/05/2017

Convocatòria:FEA Dermatologia

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:06/07/2017

Relació provisional de merits reconeguts:06/10/2017

Relació definitiva de merits reconeguts:30/10/2017

Relació provisional de puntuacions totals :16/11/2017.

Realació definitiva de puntuacions totals:05/12/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All