FEA PSIQUIATRIA (HCIN-/16)

Convocatoria : 06/09/2016

BOIB: Num 120 de 22/06/2016

Pubicat llistat provisional d'admesos: 20/10/2016

Publicat llistat definitiu d'admesos: 09/11/2016

Publicat llistat provisional de merits reconeguts: 29/05/2016

Publicat llistat definitiu de merits reconeguts 07/06/2016

Publicat llistat provisional puntuació total: 27/06/2016

Publicat llistat definitiu puntuació total: 29/07/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All