Dades Generals

Categoría: FEA de Radiodiagnòstic (HUSE 01/18)

Exp: HUSE 01/18 BOIB NUM. 91

Convocatòria: 24/07/18

Correcció d'errors: 28/07/18

Relació provisional d'admesos i exclosos: 13/09/18

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 31/10/18

Relació provisional de mèrits reconeguts: 30/11/18

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 25/01/19

Relació provisional de la prova teòrica-pràctica: 08/02/19

Relació definitiva dels punst totals: 05/04/19