×

Error

The specified folder path, /docs/rrhh/convocatoriasespecificas/convocatorias/CA/HUSE_17_10_RAD, does not exist.

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Radiodiagnòstic

Exp: HUSE 10/17 - BOIB Nº67

Convocatòria: 01/06/17

Relació provisional d'admesos i exclosos: 10/07/17

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 22/08/17

Relació provisional de merits reconeguts: 10/10/17

Relació definitiva de merits reconeguts: 23/11/17