Dades generals

Categoria: Enginyer superior (HSLL-13/14)

Convocatòria: 7 d'octubre de 2014

BOIB: 143, 18/10/14

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos: 14/11/2014

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos: 04/12/2014

Publicat llistat provisional de mèrits reconeguts: 04/02/2015

Publicat llistat definitiu de mèrits reconeguts: 13/02/2015

Publicació llistat provisional de puntuacions totals: 10/03/15

Publicació llistat definiti de puntuacions totals: 27/04/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All