Dades Generals

Categoría: FEA tramautologia (HSLL-3/15)

BOIB: núm. 116, de 1 d'agost de 2015

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos : 01/02/2016

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos :22/02/2016

Publicat llistat provisional de merits reconeguts de cadidates admesos: 03/08/2016

Publicat llistat Definitiu de merits reconeguts;

:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All