Dades Generals

Categoria: FEA Anatomia Patològica

BOIB: núm. 173, de 18 de desembre de 2014

Publicats llistats provisionals d'admesos i exclosos: 05/02/2015

Publicats llistats definitius d'admesos i exclosos: 03/03/2015

Publicats llistats provisionals de merits reconeguts: 08/06/2015

Publicats llistats definitius de mèrits reconeguts: 26/06/2015

Publicat llistat provisional de puntuacions totales: 23/10/2015

Publicat llistat definitiu de puntuacions totales : 30/10/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All