Dades generals

Categoria: FEA medicina interna (MEN-7/14)

Convocatòria: 30 D'octubre de 2014

BOIB: 162, de 27/11/14

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos : :: 01002/01/2015

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos : ::: 27/01/2015

Publicació llistat provisional de mèrits reconeguts: 05/03/2015

Publicació llistat definitiu de mèrits reconeguts: 13/04/2015

Publicació llistat provisional de puntuacions finals: 02/06/2015

Publicació llistat definitivo de puntuacions finals: 30/06/2015 30

1027272722727

Publicació llistat provisional de mèrits reconeguts: 05/03/2015

Publicació llistat provisional de mèrits reconeguts: 05/03/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All