Dades Generals

Categoría: FEA Rehabilitació

Exp: MEN-3/16

Convocatòria: BOIB NUM 48 de 16 d'abril de 2016

Relació provisional d'admesos i exclosos: 15/062016

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 03/08/2016

Realció provisonal de merits reconeguts:15/09/2016

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All